ECIVIL serveis tècnics d’enginyeria, ha centrat les seves activitats fonamentalment en el sector de l’obra civil, essent especialistes en projectes en àmbits d’espai urbà i industrial.
ECIVIL enginyeria i obra, localitzada a Barcelona, es caracteritza per oferir una alta qualitat en els seus serveis de consultaria, d’assistència i direcció d’obra amb experts acostumats a treballar indiferentment en el sector públic i privat. La seva qualitat i compromís es veuen avalats per la fidelització dels seus clientes.
ECIVIL davant de la necessitat dels nous mercats, cada cop més competitius i en continu canvi es diferència de les empreses tradicionals oferint un serveic totalment personalitzat i adaptat a les necessitats particulars de cada client, projecte i obra.
L’equip treballa cada projecte dedicant la màxima atenció al disseny, la funcionalitat, l’optimització del cost, el respecte al medi ambient i la seguretat en la construcció.