ECIVIL disposa d’una oficina tècnica amb capacitat per a la realització de projectes tant d’actuacions en espai públic com en àmbits privats (urbans, industrials, residencials o de serveis) i, alhora, d’una àrea funcional d’obres i assistències per a desenvolupar els projectes fruït de les tasques de l’àrea tècnica però també dels redactats per tercers.

Actuacions més representatives realitzades per l'equip d'ECIVIL:

  Oficina tècnica - Projectes

 • Projecte executiu de reurbanització dels carrers de fora de l'àmbit de la Clota conservació. 2014
 • Projecte executiu d'arranjament de l'Avinguda Josep Tarradellas (entre Av. Sarrià i Plaça Francesc Macià). 2013-2014
 • Projecte d’arranjament del Passeig de Sant Joan des de l’Arc de Triomf fins Plaça Tetuan 2010 i des de Plaça Tetuan fins a Avd. Diagonal. 2012-2013.
 • Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte, en el projecte d’arranjament i millores al sector de Montbau – 2a i 3a fase, entre els carrers de Vayreda, Harmonia i Joan Sales de Barcelona. 2012-2013.
 • Projecte constructiu de millora local. Rotonda a la BP-5002, PK 3+200. Tram Can Magarola (Alella). 2011-2012
 • Projecte executiu d’una Nau de Logística per a PRADAL a l’Aeroport del Prat. 2009.
 • Avantprojecte de la reurbanització del carrer del Cardener, al Districte de Gràcia. 2015
 • Col·laboració amb BJAASS, arquitectes, en la redacció del Projecte executiu de reurbanització integral dels carrers Montornés i Capellades, al Districte de Gràcia. 2015
 • Projecte executiu de renovació de l'enllumenat de varis carrers de l'Eixample. 2015
 • Projecte de Millora local. Ordenació d'accessos a la carretera GI-673, del PK 1+700 al 2+600. Tram: Caldes de Malavella. Servei territorial de carreteres de Girona. 2015
 • Projecte d'urbanització provisional de la plaça de les Glòries, banda muntanya, al districte de Sant Martí. 2014
 • Projecte de Millora local. Millora de nus. Millora d'intersecció a la carretera C-66, PK 0+560. Tram: Palafrugell. 2014.

  Oficina tècnica - Altres serveis

 • Càlcul del reforç de la fonamentació mitjançant micropilots, disseny i reforç puntual de l’estructura metàl·lica per a la construcció d’un forjat intermedi per una Nau d’emmagatzematge.
 • Disseny de l’estructura de sustentació i comprovació de l’estructura per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per un edifici de la Diputació de Barcelona. Comprovacions de la resistència de l’estructura a foc.
 • Disseny de l’estructura de sustentació de plaques d’ACS per a un edifici de vivendes a Piera, integració amb l’estructura de façana i coberta.
 • Càlcul d’estructures de tancament, voladissos i murs de gabions en el projecte d’ampliació del cementiri municipal de Sant Esteve Sesrovires.
 • Càlcul de la fonamentació, murs, estructura, sistemes contra incendis, sistemes d’evacuació de fums,...en el projecte de Nau i oficines per a DHL en CIM la Selva. Girona.
 • Càlcul estructural i fonaments d'una nau comercial per a Mercadona ubicada al Prat de Llobregat.
 • Càlcul estructural d'una marquesina per a una nau comercial per a Mercadona ubicada a Lloret de Mar.

  Obres

 • Assistència tècnica al departament de sistemes tecnològics de BIM/SA per a l'obra de Passeig de Sant Joan (Plaça Tetuan - Av. Diagonal). 2014
 • Direcció de les obres d’urbanització de àmbit urbà del Sector Horta Vella de L’Escala (Girona). Promotor Olotres. 2012-2013.
 • Direcció de les obres d’Execució d’una Rotonda a Llambilles i urbanització. Servei Territorial de Carreteres de Girona. 2010-2011.
 • Direcció de les obres de Reforçament del Pont a la C-38 a Sant Joan de les Abadesses. Servei Territorial de Carreteres de Girona. 2010.
 • Direcció d'obra de l'Arranjament de la Plaça del Sol. Districte de Gràcia. Barcelona. 2015
 • Direcció d'obra de l'Arranjament de la Plaça del Diamant. Districte de Gràcia. Barcelona. 2015
 • Assistència tècnica a la direcció d'obra de la reurbanització de la BP-1503 de Rubí a Sant Cugat. 2015
 • Assistència tècnica per a les obres de millora del clavegueram i obres complementàries dels carrers de la Clota conservació. 2014