Amanda Pérez Gómez
aperez@ecivilscp.com
Enginyer Civil Universidad Europea de Madrid, 2012
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Universitat Politècnica de Catalunya, 1999
Sònia Martín Rodríguez
smartin@ecivilscp.com
Enginyer de Camins Canals i Ports
Especialitat en Estructures i Geotècnia Universitat Politècnica de Catalunya, 2002
José Antonio López Pérez
tlopez@ecivilscp.com
Delineant d’Edificis i Obres 2o grau, actualment
Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construccio
Col·laboradors d'ECIVIL: Altiplà (altipla.net), David Bernal Riu (delineant), Mercè Martín Valls (arquitecta tècnica), Pere Ollé i Roig (arquitecte tècnic), Sergio Rubio (ingenier tècnic industrial).