ECIVIL serveis tècnics d’enginyeria, ha centrat les seves activitats fonamentalment en el sector de l’obra civil, essent especialistes en projectes en àmbits d’espai urbà i industrial.
Localitzada a Barcelona, es caracteritza per oferir una alta qualitat en els seus serveis de consultoria, d’assistència i direcció d’obra amb experts acostumats a treballar indiferentment en el sector públic i privat. La seva qualitat i compromís es veuen avalats per la fidelització dels seus clients.